Annuleringsbeleid - retourneren en ruilen

Herroepingsrecht

Je hebt het recht, binnen veertien dagen dit contract zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren:

Gebel Hibbs GbR Banded Berlin,

Dresdener Str.17

10999 Berlin

Telefoon 49030 31 48 48 61, e-mail:l: service@banded-berlin.com

door middel van een duidelijke verklaring, bijvoorbeeld een brief of e-mail per post, waarin u wordt geïnformeerd over uw beslissing om u uit dit contract te herroepen.. 

📩 RETOURBLAD DOWNLOADEN 📩

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van intrekking

Als u dit contract opzegt, moeten we alle betalingen die we van u hebben ontvangen, exclusief leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop we de kennisgeving van uw annulering van dit contract hebben ontvangen, terugbetalen.

Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling zullen wij u in geen geval kosten in rekening brengen.

Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Als een zending volledig wordt geretourneerd, betalen we het aankoopbedrag terug, maar niet de verzendkosten. 

U hoeft alleen waardeverlies te betalen als dit het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten: 

Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele selectie of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

---- Einde herroeping