Terugbetalingsbeleid

Annuleringsvoorwaarden - retourneren en ruilen

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen veertien dagen deze overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons informeren:

Gebel Hibbs GbR Banded Berlin,

Dresdener Strae 15,

10999 Berlijn

Telefoon 49 030 31 48 48 61, e-mail:service@banded-berlin.com

door middel van een duidelijke verklaring, bv. een per post verzonden brief of e-mail, waarin u wordt geïnformeerd over uw beslissing om dit contract te herroepen.

📩 TERUG NOOT DOWNLOAD 📩

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw kennisgeving van uitoefening van uw herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de intrekking

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, exclusief leveringskosten, onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen terugbetalen vanaf de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen.

Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling brengen wij u in geen geval kosten in rekening.

We kunnen terugbetaling weigeren totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de goederen heeft teruggestuurd, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte heeft gesteld van de herroeping van dit contract, aan ons retourneren of overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Als een zending volledig wordt geretourneerd, betalen we het aankoopbedrag terug, maar niet de verzendkosten.  

U hoeft alleen te betalen voor waardeverlies als dit het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten: 

Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument bepalend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument.

---- Einde herroeping