Gestreepte Om - Ahimsa - 23mm zwart/wit

49.90 €

Gestreepte Om - Ahimsa - 23 mm klassieke afwerking

ahimsa अहिंसा
Deze mantra staat voor geweldloosheid en voor een vreedzame manier van leven. Ahimsa betekent respectvol omgaan met elkaar, een vreedzame manier van leven in woord, daad en denken. Het omvat respect voor alle levende wezens, geen mens of dier mag worden geschaad of gedood. Het was het centrale levensprincipe van Mahatma Gandhi. Hij was er vast van overtuigd dat Ahimsa alleen beoefend kan worden als men vol moed en wilskracht is. Door het dragen van deze armband kun je verbinding maken met deze kracht en ook een voorbeeld zijn voor een vredige wereld.