Gestreepte Om - Ahimsa - 10mm zwart/wit

34.90 €

Banded Om - Ahimsa - 10 mm - Klassieke afwerking

ahimsa अहिंसा
Deze mantra staat voor geweldloosheid en voor een vreedzame manier van leven. Ahimsa betekent respectvol omgaan met elkaar, een vreedzame manier van leven in woorden, daden en gedachten. Het omvat respect voor alle levende wezens, geen mens of dier mag worden geschaad of gedood. Het was het centrale levensprincipe van Mahatma Gandhi. Hij was er vast van overtuigd dat Ahimsa alleen beoefend kan worden als men vol moed en wilskracht is. Door het dragen van deze armband kun je je verbinden met deze kracht en een voorbeeld stellen voor een vredige wereld.