Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Laatst bijgewerkt:17 december 2019
Deze algemene voorwaarden ("voorwaarden","algemene voorwaarden") regelen uw relatie met de https://banded-berlin.com website (de"service") beheerd door Gebel Hibbs GbR ("ons","wij", of"onze").Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door voordat u de service gebruikt.Uw toegang tot en gebruik van de service is afhankelijk van uw acceptatie en naleving van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik maken van de service.Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de service, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, heeft u mogelijk geen toegang tot de Service.
AankopenAls u een product of service wilt kopen die via de service beschikbaar wordt gesteld ('Aankoop'), wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw aankoop, waaronder, maar niet beperkt tot, uw creditcardnummer, de vervaldatum van uw creditcard, uw factuuradres en uw verzendgegevens.U verklaart en garandeert dat:(i) u het wettelijke recht heeft om creditcard (en) of andere betalingsmethode (n) te gebruiken in verband met een Aankoop; en dat (ii) de informatie die u ons verstrekt waar, correct en volledig is.Door dergelijke informatie in te dienen, verleent u ons het recht om de informatie aan derden te verstrekken om de voltooiing van aankopen te vergemakkelijken.We behouden ons het recht voor om uw bestelling op elk moment te weigeren of te annuleren om bepaalde redenen, inclusief maar niet beperkt tot:beschikbaarheid van producten of diensten, fouten in de beschrijving of prijs van het product of de dienst, fout in uw bestelling of andere redenen.We behouden ons het recht voor om uw bestelling te weigeren of te annuleren als fraude of een ongeautoriseerde of illegale transactie wordt vermoed.
AccountsWanneer u een account bij ons aanmaakt, moet u ons te allen tijde informatie verstrekken die nauwkeurig, volledig en actueel is. Als u dit niet doet, vormt dit een schending van de Voorwaarden, wat kan resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw account op onze Service.U bent verantwoordelijk voor het beschermen van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Service en voor alle activiteiten of acties onder uw wachtwoord, of uw wachtwoord nu bij onze Service is of bij een service van een derde partij.U gaat ermee akkoord uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer u zich bewust wordt van een inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw account.Intellectuele eigendomDe service en de originele inhoud, kenmerken en functionaliteit zijn en blijven het exclusieve eigendom van Gebel Hibbs GbR en zijn licentiegevers. De Service wordt beschermd door copyright, handelsmerken en andere wetten van zowel Duitsland als het buitenland. Onze handelsmerken en handelsopmaak mogen niet worden gebruikt in verband met een product of dienst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Gebel Hibbs GbR.
Links naar andere websitesOnze service kan links bevatten naar websites of services van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Gebel Hibbs GbR.Gebel Hibbs GbR heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Gebel Hibbs GbR niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services.We raden u ten zeerste aan om de algemene voorwaarden en het privacybeleid te lezen van websites of services van derden die u bezoekt.
BeëindigingWe kunnen uw account onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u de voorwaarden schendt.Bij beëindiging vervalt uw recht om de dienst te gebruiken onmiddellijk. Als u uw account wilt beëindigen, kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Service.


Toepasselijk rechtDeze voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Berlijn, Duitsland, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.Ons onvermogen om enig recht of bepaling van deze voorwaarden af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Als een bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen en vervangen alle eerdere overeenkomsten die we tussen ons hebben met betrekking tot de service.
WijzigingenWe behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden op elk moment te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van wezenlijk belang is, zullen we proberen dit ten minste 30 dagen van tevoren te melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële wijziging inhoudt, wordt naar eigen goeddunken bepaald.Door onze service te blijven openen of gebruiken nadat deze herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de Service.
Neem contact met ons opAls u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.